Rejestry i archiwa

SEKRETARIAT
1. rejestr uczniów;
2. rejestr druków ścisłego zarachowania  (świadectw, legitymacje);
3. rejestr wydanych zaświadczeń;
4. książka korespondencji;
5. rejestr wydanych kart moto-rowerowych

KADRY
1. Rejestr umów zleceń;
2. Rejestr zatrudnionych pracowników;
3. Rejestr wydawanych książeczek ubezpieczeniowych;
4. Rejestr wniosków emerytalno-rentowych;
5. Rejestr zwolnień lekarskich;
6. Rejestr pracowników zwolnionych;

KASA
1. Rejestr faktur;

KSIĘGOWOŚĆ
1. Księga główna handlowa;
2. Książka druków ścisłego zarachowania (czeki, spis z natury);
3. Książki inwentarzowe;

Prowadzimy archiwum szkolne w którym znajdują się  akta byłych  pracowników oraz absolwentów IV LO  (listy płac, dokumenty finansowo-księgowe, akta osobowe, arkusze ocen absolwentów, protokoły egzaminów dojrzałości, dzienniki szkolne).

Dziennik Zmian