Instrukcja BIP

Instrukcja Obsługi Biuletyny Informacji Publicznej ZSA

  • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
  • W lewym panelu ekranu znajduje się menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP, oraz menu techniczne czyli wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje techniczne.
  • W lewym panelu ekranu  poniżej menu znajduje wyszukiwarka BIP, czyli oprogramowanie ułatwiająca odnalezienie określonych informacji stronach BIP ZSA. 
Dziennik Zmian